ระบบบันทึกภาวะผู้มีงานทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบคณะ
 
 
การเข้าระบบของบัณฑิต
             รหัสผู้ใช้ คือ  เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
             รหัสผ่าน คือ  รหัสผ่าน คือ  วัน-เดือน-ปีเกิด (8 หลัก) เช่น ท่านที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2530 ให้ใส่เลข 01012530
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
1. การแต่งกายในวันฝึกซ้อม บัณฑิตชาย
          - เสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย สอดชายไว้ในกางเกง ห้ามใส่เสื้อยึด - รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ห้ามใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด
         - สำหรับบัณฑิต / มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิตที่เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ ซึ่งต้องมีกระบี่ประกอบเครื่องแบบในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้นำมาวันซ้อมด้วย บัณฑิตหญิง
         - เสื้อมีแขน
         - กระโปรง ที่มีแบบและความยาวเหมือนกับที่จะใช้ในวันจริง (กระโปรงสีกรมท่าเข้ารูป) ไม่ควรสั้น หรือแคบ หรือ ยาวเกินไป เนื่องจากอาจมีปัญหาในการซ้อมถอนสายบัว ห้ามใส่กางเกงขายาวมาในวันซ้อมโดยเด็ดขาด
         - รองเท้าหุ้มส้น สีดำไม่มีลวดลาย และไม่เปิดหัว ห้ามใส่รองเท้าแตะ หรือเปิดส้น ควรนำรองเท้าที่จะใช้วันจริงมาใส่ในวันซ้อม พร้อมสวมถุงน่อง

2. บัณฑิตจะต้องไปซ้อมตามกำหนดของแต่ละปริญญา โดยไปพร้อมกันที่หอประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนดของแต่ละปริญญา อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกซ้อมจะเช็ครายชื่อบัณฑิต บัณฑิตที่ไม่ฝึกซ้อมตามกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

3. การรายงานตัวบัณฑิต ให้เตรียมรูปถ่ายชุดบัณฑิต ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
@MIS2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี